• architektura
  • architektura
  • architektura
  • architektura

> Metody-warunki-badania-szczelnosci-budynkow

Metody i warunkI badania szczelności budynków

 

Od odpowiedniej szczelności budynku zależy nie tylko odczuwany podczas przebywania w nim komfort termiczny. Występujące w budynku nieszczelności mają wpływ na koszty związane z jego ogrzewaniem oraz panujący we wnętrzu obiektu mikroklimat. Nieszczelności powodują zarówno straty energii cieplnej, jak i sprzyjają zawilgoceniu i zagrzybieniu budynku. Wyjaśniamy, w jaki sposób i w jakich warunkach można wykonać badanie szczelności budynku.

W jaki sposób bada się szczelność budynku?

Badanie szczelności budynku może odbywać się na różne sposoby. Najbardziej znane i dostępne dla każdego, ze względu na stosunkowo niską cenę, jest badanie termowizyjne. Innym sposobem sprawdzenia szczelności budynku jest badanie metodą pomiaru ciśnieniowego z wykorzystaniem specjalnego wentylatora „Blower Door”. Dopełnieniem tej metody jest zastosowanie wytwornicy dymu. Test „Blower Door” umożliwia dokładne zbadanie szczelności powietrznej budynku oraz określenie parametru n50, który pozwala stwierdzić, ile wymian powietrza jest potrzebnych w budynku, w celu uzyskania podciśnienia lub nadciśnienia o wartości 50 Pa. Badanie szczelności metodą pomiaru podciśnieniowego wymaga odpowiedniego uszczelnienia budynku poprzez zamknięcie wszystkich otworów zewnętrznych łącznie z otworami wentylacyjnymi i otwarcie wewnętrznych przegród, czyli drzwi prowadzących do poszczególnych pomieszczeń. W drzwiach wejściowych montuje się specjalną plandekę uszczelniającą oraz wentylator, za pomocą którego wytwarzane jest odpowiednie ciśnienie w budynku. Pomiary dokonywane są za pomocą podłączonego do wentylatora komputera.

W Polsce najczęściej stosowaną metodą badania szczelności budynku są badania termowizyjne, które wymagają nie tylko zastosowania odpowiedniej kamery, ale także wykonywania pomiarów w określonych warunkach pogodowych. Kluczowe w tym przypadku jest wykonanie badań w pochmurny dzień oraz w odpowiedniej temperaturze. Gdy nie możemy wykonać termowizji w pochmurny dzień, badanie powinno zostać przeprowadzone po zachodzie słońca lub przed jego wschodem. Ważna jest także odpowiednia temperatura na zewnątrz i wewnątrz badanego budynku. Różnica temperatur pomiędzy wnętrzem i otoczeniem budynku powinna optymalnie wynosić 20 stopni Celsjusza. Co więcej, budynek nie powinien być wietrzony na kilka godzin przed badaniem termowizyjnym. Termowizja na zewnątrz budynku nie może zostać przeprowadzona w temperaturze poniżej – 10 stopni Celsjusza. Przed wykonaniem badania kamera musi się przez odpowiednio długi czas aklimatyzować we wnętrzu budynku.