• architektura
  • architektura
  • architektura
  • architektura

> > Ekspertyzy

Ekspertyzy

Ekspertyzy techniczne

Stan techniczny budynku ekspert może ocenić w dwóch wariantach, poprzez sporządzenie opinii lub ekspertyzy technicznej. Przy czym ekspertyza stanowi również część dokumentacji projektowej i jest dołączana do wniosku o pozwolenie na budowę. Jest oceną stanu obiektu budowlanego opartą na badaniach i wyliczeniach wytrzymałościowych poszczególnych elementów konstrukcji. W przypadku opinii technicznej wystawia się ocenę budynku na podstawie jego oględzin i dostępnej dokumentacji projektowej.

Wykonanie opinii lub ekspertyz technicznych zleca się specjalistom w zakresie rzeczoznawstwa budowlanego. Tego typu uprawnienia posiadamy w pracowni „VINCI”. Naszą korzystną cenowo ofertę, w zakresie sporządzania ekspertyz technicznych lub opinii, kierujemy do osób planujących rozbudowy, przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynków. W dokumenty techniczne warto zaopatrzyć się również przed zakupem nieruchomości lub w przypadku podejrzenia złego stanu obiektu. Ekspertyzy techniczne, które oferujemy, są niezbędne także w sytuacjach wznoszenia obiektów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących budynków lub przy pracach budowlanych realizowanych na obiektach zabytkowych. Odnoszą się także do budownictwa energooszczędnego i pasywnego. Ekspertyzy wykonuje się wówczas w celu sprawdzenia, czy zastosowane rozwiązania przyniosą oczekiwane korzyści.

Naszą ofertę ekspertyz technicznych polecamy m.in.: