• architektura
  • architektura
  • architektura
  • architektura

> > Ekspertyzy

Ekspertyzy i opinie techniczne – Kraków

Biuro architektoniczne VINCI posiada odpowiednie uprawnienia w zakresie rzeczoznawstwa budowlanego, pozwalające ocenić stan techniczny budynku poprzez sporządzenie opinii lub ekspertyzy technicznej. Naszą korzystną cenowo ofertę, w zakresie sporządzania ekspertyz technicznych lub opinii, kierujemy do osób planujących rozbudowy, przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynków. Ponadto wykonujemy audyt energetyczny, przeprowadzając badania szczelności budynku. Z sukcesem działamy w Krakowie i na terenie całej Małopolski. Oprócz tego posiadamy uprawnienia konieczne do tego, by realizować nadzór budowlany nad inwestycjami. W dokumenty techniczne warto zaopatrzyć się również przed zakupem nieruchomości lub w przypadku podejrzenia złego stanu obiektu. Oferujemy rzetelne ekspertyzy techniczne i opinie techniczne – Kraków, jesteśmy na miejscu.

Dokumentacja projektowa – Kraków

Ekspertyza techniczna stanowi również część dokumentacji projektowej i jest dołączana do wniosku o pozwolenie na budowę. Ekspertyza techniczna jest oceną stanu obiektu budowlanego opartą na badaniach i wyliczeniach wytrzymałościowych poszczególnych elementów konstrukcji. W przypadku opinii technicznej wystawia się ocenę budynku na podstawie jego oględzin i dostępnej dokumentacji projektowej.

Ekspertyzy techniczne, które oferujemy, są niezbędne także w sytuacjach wznoszenia obiektów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących budynków lub przy pracach budowlanych realizowanych na obiektach zabytkowych. Odnoszą się także do budownictwa energooszczędnego i pasywnego. Ekspertyzy wykonuje się wówczas w celu sprawdzenia, czy zastosowane rozwiązania przyniosą oczekiwane korzyści.