• architektura
  • architektura
  • architektura
  • architektura

> > Budownictwo-energooszczedne-i-pasywne

Budownictwo energooszczędne i pasywne – Kraków

Budowa domu energooszczędnego lub domu pasywnego zdecydowanie się opłaca. W dzisiejszych czasach wskazane jest stosowanie rozwiązań sprzyjających środowisku. Konstrukcje tego typu charakteryzuje prostota kształtów, najczęściej prostokątnych. Najbardziej „odkrytą” stroną domu jest część południowa, co pozwala na efektywniejsze wykorzystanie energii słonecznej. Zazwyczaj też w projektach domów energooszczędnych i pasywnych rezygnuje się z garaży, które powinny stać oddzielnie od budynku mieszkalnego, by nie zaburzać kształtów konstrukcji.

Mimo swojej prostoty, domy energooszczędne i pasywne są wyzwaniem dla architektów. Dostępność różnego rodzaju materiałów pozwala na zaprojektowanie naprawdę ciekawych konstrukcji. Duże znaczenie ma wewnętrzny rozkład pomieszczeń i technologie, jakie należy zastosować, by stworzyć optymalnie energooszczędny dom. Dlatego istotny jest fakt, by wykonanie projektu dla budownictwa energooszczędnego lub pasywnego zlecić specjalistom.

Nasza pracownia architektoniczna w Krakowie gwarantuje profesjonalne wykonanie projektów, które będą spełniać standardy i parametry budownictwa korzystnego dla środowiska. Domy, które projektujemy wyróżniają się nie tylko wysokim stopniem izolacji termicznej, funkcjonalnością i wysoką jakością materiałów, ale również oryginalnym designem. Ponadto pomagamy uzyskać dofinasowania na budowę domów pasywnych i energooszczędnych.

Termowizyjne badania szczelności budynku

Pracownia dysponuje własną kamerą termowizyjną Fluke TiR (numer seryjny TiR-09110230), umożliwiającą rejestrację obrazów termowizyjnych (termogramów) w postaci cyfrowej.

Specyfikacja urządzenia do pomiaru termowizyjnego:

Pole widzenia  23° x 17°
Rozdzielczość przestrzenna (IFOV)  2,5 mRad
Minimalna odległość pomiaru  Obiektyw termowizyjny: 15 cm (6 cali)
Obiektyw światła widzialnego: 46 cm (18 cali)
Regulacja ostrości  Ręcznie
Częstotliwość odświeżania obrazu  Częstotliwość odświeżania 9 Hz
Rodzaj detektora  Niechłodzona matryca mikrobolometryczna pracująca        w płaszczyźnie ogniskowej, 160 X 120
Typ obiektywu podczerwieni  20 mm F = obiektyw 0,8
Czułość termiczna (NETD)  ≤ 0,09°C przy 30°C (90 mK)
Zakres widma podczerwieni  od 7,5 μm do 14 μm
Kamera pracująca w paśmie światła widzialnego  Rozdzielczość 640 x 480

Pomiary termowizyjne wykonujemy w oparciu o obowiązujące normy dotyczące warunków i zasad wykonywania badań termowizyjnych wyszczególnione w PN-EN 13187:2001 Właściwości cieplne budynków. Jakościowa detekcja wad cieplnych w obudowie budynku. Metoda podczerwieni.

Proponowane przez nas pomiary spełniają obowiązujące normy dotyczące warunków i zasad wykonywania badań technicznych. Są doskonałą metodą diagnostyczną, która pozwala na wykrycie awarii i uszkodzeń w domach, rzutujących na nasz komfort życia. W efekcie pozwala również na uszczelnienie budynku w miejscach, w których wykryto niedoskonałości. Pomiary umożliwiają bezinwazyjne sprawdzenie lokalizacji:

Testy szczelności budynków

Pracownia „VINCI” na stałe współpracuje ze specjalistycznymi firmami wykonującymi testy szczelności budynków. Dysponując urządzeniami „Blower Door”, są one w stanie wykonać na Państwa zlecenie:

Oferujemy również doradztwo w zakresie rozwiązań technicznych prowadzących do uniknięcia nieszczelności w budynkach zarówno na etapie projektowania, jak i podczas budowy.

Na czym polegają testy szczelności metodą „Blower Door”?

Test „Blower Door” jest bezinwazyjną metodą ciśnieniową sprawdzającą przepuszczalność powietrzną budynku. Jest przeprowadzany m.in. po to, by określić mankamenty budynku pod kątem energooszczędności. W efekcie prowadzi do redukcji kosztów eksploatacji budynku. Test może być wykonany na wielu etapach prowadzonej inwestycji, począwszy od surowego stanu zamkniętego budynku.

Wiarygodne badania szczelności budynku metodą ciśnieniową muszą być przeprowadzone zgodnie z normą PN-EN:13829. Takim badaniem jest test „Blower Door”. Urządzenie wyposażone jest w wentylator stanowiący jego główny element. Jest obudowany aluminiową, regulowaną i oplandekowaną ramą, którą umieszcza się w miejscu okna lub drzwi zewnętrznych budynku. Dodatkowo zestaw wyposażony jest w urządzenie wielofunkcyjne do pomiaru różnicy ciśnienia, rurki oraz komputer. Podczas prowadzonego badania wentylator wytwarza różnice ciśnień pomiędzy wnętrzem, a środowiskiem zewnętrznym budynku. Umieszczone na wentylatorze czujniki umożliwiają określenie ilości powietrza przepływającego przez budynek w danym czasie. Wyniki pomiaru przetwarzane są przez komputer, który odczytuje wartość współczynnika krotności wymiany powietrza, tzw. n50.

Jak przygotować budynek do badania szczelności?

Według polskich norm, można wykonać dwa rodzaje pomiarów szczelności budynku. Pierwszy to badanie użytkowanego budynku. Wówczas jego stan powinien odzwierciedlać okres, w którym eksploatowane są instalacje grzewcze, ewentualnie klimatyzacja. Drugi rodzaj polega na badaniu obudowy budynku. Wówczas wszystkie jego otwory (okna, drzwi i inne) muszą być zamknięte lub zaślepione.

Właściwie przygotowany do testów budynek musi być szczelnie zamknięty, a jego wszelkie otwory (kominowe, wentylacyjne, wodno-kanalizacyjne) – zaślepione. Tylko całkowita izolacja budynku od środowiska zewnętrznego gwarantuje wiarygodność badania. Dlatego przed jego rozpoczęciem należy również pozamykać szczelnie okna i drzwi zewnętrzne. Natomiast drzwi wewnętrzne muszą pozostać otwarte. Na czas przygotowania obiektu do wykonania pomiaru wpływa wielkość kubatury budynku, skomplikowanie bryły budynku i instalacji. Proces pomiaru nie jest długi i przebiega automatycznie w małych budynkach. Podłączony do wentylatora komputer na bieżąco wyświetla wykresy pomiaru zarówno dla nadciśnienia, jak i podciśnienia. Wyniki te są uśredniane, a na efekt końcowy badania składają się:

W pierwszym przypadku inwestor otrzymuje protokół pomiarowy lub certyfikat, z którego wynika jaki jest poziom szczelności budynku. Wskazówki do ich właściwej interpretacji inwestorzy znajdą w obowiązujących od 2009 roku przepisach budowlanych. Określona jest w nich wymagana wartość współczynnika n50 wynosząca:

Z kolei w drugim przypadku otrzymujemy wskazania miejsc przecieków powietrza przez powłokę budynku. Mogą być one przyczyną utraty ciepła, przewiewów, zawilgoceń oraz ognisk rozwoju grzybów. Jeżeli wykryjemy te miejsca na odpowiednim etapie inwestycji, możemy zapobiec utracie ciepła i właściwie doszczelnić budynek.

Budownictwo niskoenergetyczne – wymogi, certyfikaty, dotacje

W naszej pracowni konstrukcyjnej w Krakowie opracowujemy dla Państwa projekty spełniające wymogi Unii Europejskiej wobec domów energooszczędnych i pasywnych. Unia zobowiązuje państwa członkowskie do ukierunkowania się na budownictwo mieszkalne o niskim zużyciu energii. Chce, by nowe budownictwo w tych krajach optymalnie wykorzystywało odnawialne źródła energii.

Program dotacyjny NFOŚiGW – dofinansowanie do budowy domu energooszczędnego

W 2013 roku w Polsce wprowadzono program dopłat do domów energooszczędnych – obecnie już zakończony. Jednak wobec polityki UE należy się spodziewać, że nie był ostatnim programem pomocowym, dotującym budownictwo pasywne i energooszczędne.

Wysokość dopłat w programie „Efektywne wykorzystanie energii. Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych” realizowanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, była uzależniona od kilku czynników. W pierwszej kolejności pod uwagę brany był wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową, potrzebną do ogrzania i wentylacji budynku. Oceniano również sprawność instalacji grzewczej czy przygotowanie domu do użytku ciepłej wody. Właściciele stawianych domów jednorodzinnych mogli liczyć na dotację w wysokości 30 tys. zł brutto do budynku energooszczędnego i 50 tys. zł do budynku pasywnego. Musieli jednak zgodzić się na z góry ustalone warunki tj. wskazanie przez NFOŚiGW banku, który udzielał dotacji, zaciągnięcie kredytu przekraczającego kwotę dofinansowania, zakończenie budowy w terminie nie dłuższym niż 3 lata od podpisania umowy kredytu, wypłata dotacji po realizacji inwestycji i odprowadzenie podatku dochodowego.

Określone przez fundusz wytyczne musiał spełniać również projekt budynku. Jego zgodność z wymogami NFOŚiGW sprawdzał, na koszt inwestora, wskazany weryfikator. Inny weryfikator oceniał zgodność budowy domu z wymogami funduszu. Do tej oceny należało przedstawić m.in. projekt budowlany i branżowe projekty wykonawcze, oświadczenie kierownika budowy stwierdzającego właściwe wykonanie prac, aprobaty techniczne dla zastosowanych materiałów, świadectwa charakterystyki energetycznej oraz certyfikat centrali wentylacyjnej i urządzeń grzewczych. Wymagana była także dokumentacja fotograficzna poszczególnych etapów budowy. Dodatkowo NFOŚiGW wymagał przeprowadzenia testu szczelności budynku w stanie surowym zamkniętym, w obecności weryfikatora. Fundusz zastrzegł prawo do kontrolnych badań termowizyjnych w okresie trwałości projektu. Dotacja mogła być obniżona lub wycofana, jeżeli budynek nie osiągnął wymaganych standardów energetycznych – NF15 dla budownictwa pasywnego, a NF40 dla energooszczędnego.

Co należało wziąć pod uwagę, decydując się na udział w programie dotacyjnym? Przede wszystkim budowa domu pasywnego lub energooszczędnego jest bardziej kosztowna, niż budowa domu tradycyjnego. Opracowanie właściwego projektu i weryfikacja jest dodatkowym wydatkiem. Otrzymana dotacja była przekazywana po zakończeniu inwestycji oraz jej kontroli. Mimo tego naprawdę warto zainwestować w domy zużywające energię w minimalnym stopniu i skorzystać z oferowanych dopłat.

 

Certyfikacja budynku pasywnego

Aby spełnić warunki Unii Europejskiej wobec budownictwa energooszczędnego i pasywnego, należy zadbać o certyfikację swojego budynku. Dlatego na każdym etapie realizacji inwestycji powinno się przeprowadzać rzetelną kontrolę jakości. Już na etapie projektu niezbędna jest jego weryfikacja przez Polski Instytut Budownictwa Pasywnego (PIBP). Wymogiem są także autoryzowane próby szczelności. Wynikiem takich działań jest świadectwo jakości energetycznej nadawane przez PIBP. Współpracuje on w tym zakresie z niemieckim Instytutem Domu Pasywnego w Darmstadt.

Poniżej przedstawiamy kryteria domu pasywnego, opracowane przez dr. Wolfganga Feista w Instytucie Domu Pasywnego w Darmstadt.

Roczne zapotrzebowanie na energię cieplną
do ogrzania budynku
  ≤15 kWh/m2·rok
 Szczelność budynku na przenikanie powietrza n50   ≤0,6 l/h
Roczne zużycie energii pierwotnej
do zaspokojenia wszystkich potrzeb energetycznych domu
  ≤120 kWh/ m2·rok
Obciążenie grzewcze   ≤10 W/m2
Częstotliwość przegrzania powierzchni latem   ≤10%
Sprawność wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła   ≥75%
Średni współczynnik przenikania ciepła przegród    ≤0,15 W/m2·K
Średni współczynnik przenikania ciepła okien   ≤0,8 W/m2·K
Wartość przenikania energii całkowitej przez przeszklenia   ≥55%
Brak mostków termicznych   Ψ ≤ 0,01 W/m·K

 

Uzyskanie certyfikacji domu pasywnego to proces przebiegający w kilku etapach. Pierwszym jest złożenie wniosku wraz z pełną dokumentacją projektową do PIBP, który jest urzędem właściwym do przeprowadzania certyfikacji domów pasywnych. Termin weryfikacji projektu nie jest zazwyczaj dłuższy niż 14 dni. Jeżeli uzyskał akceptację, można przystąpić do budowy. Kolejny krok to przeprowadzenie testów szczelności powietrznej budynku. Służy do tego metoda ciśnieniowa, opisany wyżej test „Blower Door”. Po zaślepieniu lub zamknięciu wszystkich otworów łączących budynek ze środowiskiem zewnętrznym, wytwarza się kontrolowane ciśnienie 50 Pa. Odpowiada ono oddziałującej na budynek sile wiatru o prędkości 8-10 m/s. W trakcie badania urządzenie dokonuje ciągłego pomiaru ilości odprowadzanego powietrza i ustala współczynnik n50. Można w ten sposób precyzyjnie ustalić punkty nieszczelności w budynku. Test trwa średnio 4-5h, po czym opracowywany jest raport techniczny. W nim wskazany jest poziom szczelności budynku i ewentualne miejsca, których szczelność należy poprawić.

Sugerujemy, by wykonać dwie próby szczelności budynku – pierwszą w stanie surowym zamkniętym, drugą w budynku już wykończonym. Jeżeli testy potwierdzają spełnienie norm szczelności, komplet dokumentów (m.in. projekt budowlany, szkice połączeń termicznej powłoki budynku, schematy instalacji wentylacyjne, grzewczo-sanitarnej i elektrycznej) ponownie należy wysłać do PIBP. Dołączamy tym razem wyniki testów, dokumentację prac budowlanych potwierdzoną przez kierownika robót budowlanych i zdjęcia najważniejszych etapów budowy. Po realizacji inwestycji i zakończonych pozytywnym wynikiem próbach obliczeniowych i szczelności, budynek otrzymuje Certyfikat Domu Pasywnego. Należy wiedzieć, że certyfikaty wydawane są indywidualnie dla każdego budynku. Jeżeli producent deklaruje fakt posiadania takiego certyfikatu nie oznacza to, że są nim objęte wszystkie oferowane przez niego budynki.

Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo na stronie Polskiego Instytutu Budownictwa Pasywnego: www.pibp.pl/.

 

Audyty energetyczne a dotacje na termomodernizację – Kraków

Audyt energetyczny jest ekspertyzą techniczno-ekonomiczną, która określa parametry i zakres przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Audyt wykazuje m.in. wysokość kosztów eksploatacji budynku oraz możliwości zastosowania usprawnień, które prowadziłyby do oszczędności energii. Do jego wyników odnosimy się przy opracowywaniu projektu budowlanego.

W audycie energetycznym budynku zawarta jest analiza możliwych wariantów termomodernizacji budynku. Polegają one na dociepleniu ścian i dachu, wymianie stolarki okienno-drzwiowej, zainstalowaniu zaworów termostatycznych, zainstalowaniu automatyki pogodowej, modernizacji instalacji cieplnej czy zastosowaniu wentylacji mechanicznej. Analizie podlegają również możliwości redukcji kosztów pozyskania energii, poprzez wymianę jej nośnika lub źródła. Często w audycie sugerowane są instalacje pomp ciepła lub kolektorów słonecznych z uwagi na trend odnawialnych źródeł energii.

Audyt energetyczny jest podstawową ekspertyzą techniczną umożliwiającą uzyskanie wsparcia finansowego. Dostępne obecnie źródła dofinansowania to:

O szczegółach dotyczących konkursów i udzielanych formach pomocy NFOŚiGW oraz WFOŚiGW można przeczytać na stronach internetowych instytucji. Przydatny w tym temacie adres strony to: www.nfosigw.gov.pl.

Premia termomodernizacyjna

Premia termomodernizacyjna jest dotacją z budżetu państwa, przyznawaną w ramach Funduszu Termomodernizacji i Remontów Banku Gospodarstwa Krajowego. O przyznanie premii mogą się ubiegać właściciele lub zarządcy budynków: mieszkalnych, zbiorowego zamieszkania, użyteczności publicznej i stanowiących własność samorządów oraz zarządcy lokalnych sieci ciepłowniczych i źródeł ciepła. Nie przysługuje natomiast jednostkom i samorządowym zakładom budżetowym.

Premiowane są termomodernizacje obiektów bez względu na formę ich własności. Wobec tego mogą to być inwestycje dotyczące domów jednorodzinnych. Beneficjentem mogą być również spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, a także prywatne instytucje, które chcą przeprowadzić termomodernizację budynków osiedlowych, zakładów pracy, hoteli robotniczych czy domów studenckich. W ramach przyznawanej premii termomodernizacyjnej można także przeprowadzić remont domów dziecka lub seniora, domów pomocy społecznej, sieci ciepłowniczych, kotłowni lub węzłów cieplnych. W każdym przypadku warunkiem jest przeprowadzenie audytu energetycznego.

Wysokość premii termomodernizacyjnej wynosi do 20% zaciągniętego na termomodernizację kredytu. Jednak nie może przekroczyć 16% całkowitych kosztów inwestycyjnych. Nie może być też większa niż dwukrotność przewidywanych rocznych oszczędności kosztów energii.

Premia remontowa

Dotacja w formie premii remontowej przysługuje tylko i wyłącznie osobom, które korzystają z kredytu inwestycyjnego. Muszą to być właściciele lub zarządcy budynku wielorodzinnego oddanego do użytku przed dniem 14 sierpnia 1961 roku. Jest to pomoc ukierunkowana na stare osiedla mieszkaniowe, dlatego o przyznanie premii mogą się ubiegać osoby fizyczne, spółdzielnie mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego i wspólnoty mieszkaniowe z większościowym udziałem osób fizycznych.

Wysokość premii  może się równać najwyżej 20% kredytu zaciągniętego na remont, ale nie może przekraczać 15% kosztów całego przedsięwzięcia.

Projekty termomodernizacji – Kraków

Na Państwa zlecenie wykonamy opracowanie projektowe termomodernizacji budynku tak, aby z jednej strony poprawić jego charakterystykę cieplną, z drugiej, by przystosować budynek do obecnie obowiązujących wymagań prawa budowlanego w zakresie izolacyjności. Przepisy prawa budowlanego stawiają jasne warunki, które powinna spełniać modernizacja cieplna budynku.

Nasz rzeczoznawca nie tylko wdroży do projektu termomodernizacji Państwa domu wszystkie niezbędne rozwiązania, tak by były zgodne z przepisami. Jednocześnie, przedstawi do wyboru różne warianty techniczne podniesienia parametrów cieplnych budynku, które również mieszczą się w obowiązujących normach prawnych.

Zanim wykonamy projekt termomodernizacji Państwa domu…

Przed przystąpieniem do wykonania projektu termomodernizacji już na początku musimy ustalić istotne kwestie techniczne. Mianowicie to, które elementy Państwa obiektu wymagają wymiany, a które należy docieplić i dodatkowo uszczelnić. W tym celu przeprowadzamy we własnym zakresie audyt energetyczny. Jego wyniki stanowią odpowiedź na wszystkie pytania. Ponieważ termomodernizacja dotyczy również zmian w kształcie elewacji (przykładowo zmienia się kolorystyka i wielkość okien), niezbędnym elementem procesu projektowego jest też ustalenie koncepcji tych zmian. Po wykonaniu audytu energetycznego i zakończeniu konsultacji nasz architekt przystąpi do sporządzenia dokumentacji projektowej. Gotowy projekt będzie zawierał rysunki techniczne oraz szczegółowy opis rodzaju, zakresu i sposobu wykonywania robót budowlanych na wszystkich etapach termomodernizacji. W dokumentacji znajdzie się również charakterystyka kolorystyki budynku, która odświeży lub całkowicie odmieni jego dotychczasowy wygląd.

Projektowana charakterystyka energetyczna

W naszej pracowni opracowujemy charakterystyki energetyczne obiektu, które są częścią każdego projektu architektoniczno-budowlanego. Tego typu charakterystyka powinna być wykonana zgodnie z wymogami NFOŚiGW. Jest dokumentem dołączanym do wniosku o dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych.

Projektowana charakterystyka energetyczna (inaczej pre-świadectwo) jest dokumentem sporządzanym dla budynku, który dopiero ma powstać. To różni ją od świadectwa energetycznego, który otrzymuje budynek już istniejący. Jednak zgodnie z rozporządzeniem określającym szczegółowy zakres projektu budowlanego, oba dokumenty powstają na podstawie jednakowych wytycznych. Różni je jeszcze brak prawnie usankcjonowanej formy projektowanej charakterystyki energetycznej, którą to posiada świadectwo.

Charakterystyka, której wykonanie Państwu proponujemy, zawiera informacje dotyczące właściwości cieplnych przegród zewnętrznych projektowanego budynku, a także sprawności energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chłodniczych. Naszym zadaniem jest udowodnienie w niej, że przyjęte dla budowy rozwiązania w projekcie prowadzą do znacznej oszczędności energii. Projektowaną charakterystykę energetyczną opracowujemy na podstawie przepisów techniczno-budowlanych. Według nich wszelkie instalacje w budynku, a także jego bryła powinny być zaprojektowane tak, aby zużycie ilości ciepła, chłodu i energii elektrycznej było utrzymane na racjonalnie niskim poziomie. Brane są pod uwagę instalacje grzewcze, wentylacyjne i klimatyzacyjne oraz ciepłej wody użytkowej, a w przypadku budynku użyteczności publicznej również wbudowanego oświetlenia.

Projektowany budynek spełnia te wymagania, jeżeli przegrody zewnętrzne i instalacje spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury, wydanym 6 listopada 2008 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zgodna z rozporządzeniem musi być również powierzchnia okien w tych budynkach. Drugi wariant to, gdy wartość roczna obliczeniowego zapotrzebowania nieodwracalnej energii pierwotnej (EP) do ogrzania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej, chłodzenia, jest mniejsza od maksymalnej wartości określonej w tym rozporządzeniu.

 Jakie korzyści wynikają z uzyskania pre-świadectwa?

Wykonanie projektowanej charakterystyki energetycznej umożliwia zidentyfikowanie mankamentów budynku, które mogą być źródłem nadmiernego zużycia energii. Na etapie opracowywania projektu istnieje możliwość wprowadzenia zmian wynikających z charakterystyki, co w rezultacie przynosi wymierne oszczędności. Wskazaniem dla budynku, który posiada dobrą projektowaną charakterystykę energetyczną, jest uzyskanie świadectwa energetycznego wykazującego niskie zapotrzebowanie na energię.

Świadectwa energetyczne – Kraków

Świadectwo energetyczne to niezbędny dokument okazywany na etapie pozwolenia na użytkowanie budynku lub zgłoszenia zakończenia budowy. Określa jakość energetyczną obiektu. Obowiązuje w naszym kraju od roku 2009, definiuje poziom zapotrzebowania budynku na energię pierwotną. Wynik przedstawiany jest na suwaku energetycznym za pomocą wskaźnika EP. Takie świadectwo może wystawić projektant obiektu budowlanego.

Każde świadectwo energetyczne budynku lub lokalu, które wydajemy w pracowni „VINCI” po 9 marca 2015 roku, jest zarejestrowane w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków, prowadzonym przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Od 3 października 2014 roku świadectwa energetyczne wykonujemy zgodnie z najnowszym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynków (Dz. U. z dnia 2 lipca 2014, poz. 888). Nie oznacza to, że świadectwa sporządzone zgodnie z poprzednimi przepisami nie tracą ważności. Certyfikat energetyczny staje się nieważny po upływie 10 lat po jego wystawieniu oraz w przypadku stwierdzenia w nim oczywistych błędów.

Przepisy zapewniają egzekwowanie obowiązku sporządzania i przekazywania świadectw charakterystyki energetycznej w przypadku sprzedaży bądź najmu budynku lub jego części. Miały one wprowadzić klasy energetyczne budynków. Klasa energetyczna A miała oznaczać obiekt najbardziej energooszczędny, z kolei klasa energetyczna G – budynek najbardziej energochłonny. Jednak w ostatecznej wersji ustawy o charakterystyce energetycznej budynków pozostawiono wskaźnik EP (energii pierwotnej), jako najważniejszy parametr określający jakość energetyczną obiektu. Całkowicie zrezygnowano przy tym z klas energetycznych.

Świadectwo, które wydajemy, określa graniczną wartość współczynnika EP. Tylko dla nowych budynków współczynnik energii pierwotnej musi być mniejszy od wartości maksymalnej wynikającej z wymagań stawianych przez przepisy techniczno-budowlane. Na pierwszej stronie świadectwo energetyczne zawiera określoną wartość jednostkowego rocznego zapotrzebowania na energię użytkową i końcową. Dodatkowo wskazuje wartość jednostkową emisji dwutlenku węgla oraz procentowy udział OZE, które mają pokryć roczne zapotrzebowanie obiektu na energię końcową. W dokumencie znajduje się także informacja na temat zużywanego w skali roku nośnika energii. Jest ona podzielona na poszczególne systemy techniczne i odnosi się do kwadratowych metrów powierzchni budynku.

Instytucje publiczne mają być wzorcowym przykładem w zakresie efektywności energetycznej zajmowanych przez nie budynków. Po 31 grudnia 2018 roku nowe budynki państwowe mają być obiektami o niemal zerowym zużyciu energii. Już teraz budynki publiczne o powierzchni powyżej 250 mkw. muszą mieć w widocznym miejscu umieszczoną tablicę ze świadectwem energetycznym.

Analizy cieplno-wilgotnościowe – Kraków

Nasza firma sporządza analizy cieplno-wilgotnościowe przegród zewnętrznych. Jest to sprawdzenie dwóch warunków, jakie musi spełniać budynek w związku ze zjawiskiem transportu wilgoci w przegrodach budowlanych. Pierwszy warunek dotyczy ryzyka występowania na wewnętrznej powierzchni nieprzezroczystej przegrody, zewnętrznej kondensacji pary wodnej, powodującej rozwój grzybów pleśniowych. Drugi odnosi się do niebezpieczeństwa występowania narastającego w kolejnych latach zawilgocenia we wnętrzu przegrody zewnętrznej, spowodowanego skraplaniem pary wodnej. Kondensacja jest dopuszczalna zimą, ale tylko w przypadku, gdy konstrukcja przegrody umożliwi wyparowanie nagromadzonej wody latem i nie spowoduje to degradacji materiałów budowlanych.

Jako architekci wykonujemy również profesjonalne analizy możliwości racjonalnego wykorzystania odnawialnych źródeł energii pod względem technicznym, ekonomicznym i środowiskowym. Analizujemy zastosowanie w procesie budowlanym metod umożliwiających skojarzoną produkcję energii elektrycznej i ciepła oraz zastosowanie bezpośrednich lub blokowych systemów ogrzewania. Analizy tego typu przygotowujemy dla budynków wielkopowierzchniowych, o powierzchni przekraczającej 1000 mkw.

Modelowanie mostków termicznych – Kraków

Wykonujemy obliczenia pojedynczych mostków dla biur i na indywidualne zlecenia. W specjalistycznym programie do symulacji numerycznych, modelujemy wszystkie nietypowe mostki cieplne. Dzięki temu, każdy zaprojektowany przez nas detal, może być sprawdzony pod kątem energetycznym. Możemy policzyć strumienie przepływającego ciepła oraz rozkład temperatury w poszczególnych warstwach przegrody budowlanej. Sprawdzimy temperatury na powierzchni ściany oraz zagrożenie wykroplenia się wilgoci. Usługa ta jest niezwykle istotna dla detali architektonicznych budownictwa energooszczędnego. Jeżeli mają Państwo problem z mostkami cieplnymi, służymy naszą pomocą.

Międzynarodowe certyfikaty Leed, Breeam – Kraków

Certyfikaty Leed i Breeam, które pokrótce chcemy Państwu przedstawić, dotyczą budownictwa ekologicznego obiektów przemysłowych. To nowy, ale szybko zyskujący na popularności trend. Budownictwo tego typu przynosi wymierne oszczędności kosztów eksploatacyjnych. Dla obiektów o dużych powierzchniach jest to bardzo istotne znaczenie.

Leed został stworzony w Stanach Zjednoczonych przez organizację U.S. Green Building Council. Jest cenionym na całym świecie systemem wielokryterialnej oceny budynków pod kątem optymalnie efektywnego wykorzystywania wody i energii. Promuje budynki przyjazne środowisku i zapewniające najwyższy komfort użytkowania. Tego typu budynkom ocenionym w systemie Leed, przyznawany jest pre-certyfikat jeszcze w fazie koncepcji projektowej, co w Polsce nie jest praktykowane. Przyznawany jest również certyfikat dla już istniejących budynków przyjaznych środowisku. Otrzymany dokument może być bardzo pomocny w procesie poszukiwania najemców.

Jakość budynków pod względem ekologicznym oceniana jest także w systemie Breeam. To również wielokryterialny system, w którym ocenie podlegają cechy budynku tj. efektywność energetyczna, materiały i konstrukcja, eksploatacja, gospodarka wodna czy jakość środowiska wewnętrznego. Certyfikat Breeam przyznaje organizacja BRE Global (Building Research Establishment) i jest obecnie standardem w branży nieruchomości i na świecie. Wystawiany jest na podstawie raportu i materiałów opracowanych przez licencjonowanego asesora, który przeprowadza proces oceny.