• architektura
  • architektura
  • architektura
  • architektura

> > Konstrukcja

Konstrukcja

Projektowanie konstrukcji budowlanych

Pracownia VINCI realizuje zlecenia z zakresu projektowania konstrukcji budowlanych. Powstają u nas projekty budowlane i wykonawcze konstrukcji żelbetonowych, drewnianych, murowanych i stalowych. Opracowujemy także projekty wzmocnień i napraw elementów konstrukcji budowlanych. Wykonujemy obliczenia statyczne oraz oceny i analizy, w tym ekspertyzy techniczne istniejących obiektów pod kątem zmiany przeznaczenia w przypadku ich rozbudowy, przebudowy lub zmiany sposobu użytkowania. Oferujemy doradztwo techniczne i nadzór autorski projektów.

Pracownia konstruktorska z Krakowa

Nasza pracownia konstrukcyjna działa na terenie Małopolski. Nie stronimy od projektów wymagających zastosowania nietypowych rozwiązań konstrukcyjnych. Podejmujemy się opracowania projektów konstrukcji, które mają powstać przy zastosowaniu nowoczesnych technologii i niestandardowych materiałów. W tym temacie jesteśmy otwarci na współpracę z zewnętrznymi biurami architektonicznymi i samodzielnymi projektantami. Takie podejście z naszej strony gwarantuje znalezienie najlepszych rozwiązań dla danej inwestycji konstrukcyjnej. Uważamy, że dobrze zaprojektowana konstrukcja kształtuje estetykę budynku.