• architektura
  • architektura
  • architektura
  • architektura

> Uzyskac-pozwolenie-budowe

Jak uzyskać pozwolenie na budowę?

Chociaż wiele obiektów budowlanych nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę (wystarczy zgłoszenie budowy), inwestorzy i tak wybierają tę bardziej skomplikowaną formę legalizacji. Dlaczego warto rozpoczynać budowę z pozwoleniem, a nie po jej zgłoszeniu? Pozwolenie umożliwia wprowadzanie istotnych zmian nawet po rozpoczęciu budowy. Inwestor w tym przypadku musi dostarczyć  do urzędu projekt zamienny i otrzymuje zamienne pozwolenie. Podczas budowy domu na podstawie zgłoszenia nie wolno wprowadzać zmian w projekcie. Jest to możliwe tylko po uzyskaniu… pozwolenia na budowę. Lepiej więc przejść całą procedurę zawczasu.

Czy działkę obejmuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?

Przed rozpoczęciem budowy inwestor powinien sprawdzić, czy jego działkę obejmuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Z niego dowie się między innymi, czy w ogóle możliwa jest na niej budowa domu jednorodzinnego, czy teren przeznaczony jest np. pod zalesienie. Jeśli dla działki nie został opracowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, inwestor musi wystąpić o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

Jakie dokumenty należy skompletować?

Najważniejszym dokumentem jest oczywiście wniosek o pozwolenie na budowę, dostępny w Internecie oraz urzędach powiatowych i miejskich. Do wniosku można dołączyć załącznik z informacjami uzupełniającymi, jeśli wszystkie nie zmieszczą się we wniosku. Do uzyskania pozwolenia na budowę potrzebny będzie też projekt domu w czterech egzemplarzach, a także aktualne zaświadczenie potwierdzające, że projektant ma odpowiednie uprawnienia do projektowania domów (można uzyskać je w izbie samorządu zawodowego). Kolejnym potrzebnym dokumentem jest oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (również dostępne w Internecie i wspomnianych urzędach). Jeśli dla danej działki nie uchwalono miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, inwestor musi wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę dostarczyć też uzyskane warunki zabudowy.

Urząd ma prawo zażądać dostarczenia dodatkowych dokumentów, jeśli będzie miał wątpliwości co do inwestycji. Trzeba pamiętać też o tym, że jeśli część domu ma być użytkowana komercyjnie (np. jako salon urody, warsztat, sklep itp.) inwestor zobowiązany jest do uiszczenia odpowiedniej zapłaty i dołączenia jej potwierdzenia z wniosku o pozwolenie na budowę.