Przedmiotem inwestycji jest budowa platformy widokowej jako elementu infrastruktury turystycznej na terenie powiatu kieleckiego. Platforma będzie stanowić dodatkową atrakcję turystyczną i będzie służyć nieinwazyjnemu obserwowaniu przyrody.

Jako infrastrukturę towarzyszącą platformie widokowej zostaną wykonane:
– cztery miejsca postojowe o wymiarach 2,5 x 5,0 m,
– jedno miejsce postojowe dla niepełnoprawnych 3,6 x 5,0 m,
– tablice informacyjne,
– dwa kosze na śmieci,
– dwie ławki parkowe,
– stojak na rowery (dla 10 szt.),
– toaleta typu TOI TOI (wymiary 1,05 x 1,35 x 2,25 m).

Projektuje się także dojścia do platformy widokowej powierzchnią utwardzoną (żwir, tłuczeń lub kamień naturalny na podłożu z klińca).
Ponadto projektowane jest również wyskarpowanie terenu i nadsypanie w celu wyrównania powierzchni pod platformę widokową.