• architektura
  • architektura
  • architektura
  • architektura

Ekspertyzy

Naszą ofertę w zakresie sporządzania ekspertyz technicznych kierujemy w szczególności do osób planujących wszelkiego rodzaju rozbudowy, przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynków, a także do:

Ekspertyzy techniczne, które wykonujemy, są niezbędne także w przypadkach wznoszenia obiektów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących budynków lub przy pracach budowlanych realizowanych na obiektach zabytkowych.